Quà Khủng Tại Nhà Cái 12BET Đang Chờ Đón Bạn

Số ngày hoạt động đặt cược càng nhiều, điểm thưởng 12Rewards nhận càng cao

Cách nhận điểm thưởng
Cách nhận điểm thưởng

**Chỉ cần đạt doanh thu cược từ 150,000 VND trở lên, ngày đó sẽ được xem là 1 ngày hoạt động hợp lệ.

**Điểm thưởng Ngày Hoạt Động sẽ được cập nhật mỗi tháng.

**Điểm Thưởng của các thành viên VIP cấp bậc CHU TƯỚC, BẠCH HỔ và THANH LONG có hệ số nhân lần lượt là x2, x2,5 và x3 lần.

**Ngày hoạt động, Doanh Thu Cược và Điểm Thưởng Sinh Nhật sẽ được nhân lên theo cấp bậc VIP tương ứng vào cuối tháng. Riêng tiền thưởng cho các giao dịch gửi tiền sẽ được nhân lên dựa theo cấp bậc VIP tương ứng và ghi có ngay lập tức.

** Hệ số nhân không áp dụng cho điểm quà tặng Chào mừng VIP.
Thành viên VIP Thanh Long tích luỹ được tổng cộng 7,000 điểm vào cuối tháng, trong đó 3,000 điểm thưởng từ gửi tiền, 2,000 điểm thưởng từ quà tặng chào mừng VIP và 2,000 điểm thưởng từ các hoạt động khác (Doanh thu cược, ngày hoạt động & Sinh nhật). Cách tính như sau,
Tổng điểm = điểm Tiền gửi + điểm Quà VIP + điểm khác (Doanh thu + Ngày hoạt động + Sinh nhật) X Hệ số
Tổng điểm = 3,000 + 2,000 + (2,000) * 3
Tổng điểm = 3.000 + 2.000 + 6.000
Vì vậy, số điểm thành viên nhận cuối tháng là 11,000 điểm